Projekt ukončený

04.08.2022 10:52:57

Hlavný výstup projektu

Výsledky projektu priniesli súbor štandardizovaných neuropsychologických testov určených na diagnostiku kognitívnych porúch, ktoré sú využiteľné pre klinických psychológov a taktiež aj odborníkov z odboru psychiatria a neurológia.

Výstupy projektu vo forme neuropsychologickej batérie NEUROPSY, Príručky pre administrátora a aplikácia NeuroNorm budú využiteľné v klinickej praxi v rámci diferenciálnej diagnostiky kognitívnych porúch a taktiež pri sledovaní efektu terapie.

Štandardizované metódy môžu byť ďalej používané v pokračujúcich výskumných projektoch. Vybrané výstupy budú v rámci diseminácie výstupov bezplatne zaslané do najväčších psychiatrických a neurologických kliník zaoberajúcich sa danou problematikou na Slovensku.

Taktiež sme vypracovali odporúčania k neuropsychologickej časti diagnostiky ľahkej kognitívnej poruchy, ktoré môžu viesť k väčšej štandardnosti psychodiagnostického procesu a záverov z neuropsychologických vyšetrení.

Príručka - publikácia

Hajdúk, M., Brandoburová, P., Pribišová, K., Abrahámová, M., Cviková, V., Dančík, D., Gergely, S., Kralovská, S., Málišová, E., Svingerová, A., Heretik, A., ml., & Heretik, A., st. (2021). NEUROPSY štandardizácia neuropsychologickej testovej batérie na dospelej slovenskej populácii. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave.