Zapojte sa

Dovoľujeme si Vám ponúknuť spoluprácu na výskumnom projekte, ktorý zisťuje, aký výkon v oblasti poznávacích funkcií mozgu podávajú ľudia na Slovensku.

Ako sa zapojiť do výskumu?

Jadrom nášho výskumu je do roku 2019 zrealizovať približne 600 neuropsychologických testovaní osôb.

Neuropsychologické testovanie spočíva vo vyplňovaní dotazníkov a zodpovedaní rôznych otázok a úloh, ako sú niečo si zapamätať, prekresliť, splniť nejakú inštrukciu a podobne. Cieľom testovania je zistenie výkonu v oblasti poznávacích funkcií mozgu, akými sú pozornosť, pamäť, myslenie, reč a iné. Testovanie trvá približne dve a pol hodiny, preto si vyžaduje, aby ste sa ho zúčastnili po dostatočnom spánku a oddychu.

Pre neuropsychologické testovanie do výskumu je potrebné sa vopred objednať v čase od 08:00 do 14:00 na telefónnom čísle 0911 50 34 36, ktoré zároveň slúži ako informačná linka nášho projektu.

V prípade záujmu o bližšie informácie nás teda kontaktujte telefonicky alebo písomne.

Prečo sa zapojiť do výskumu?

Prínosom projektu je vytvorenie overených spôsobov hodnotenia poznávacích funkcií nášho mozgu. Vaša účasť tak prispeje k rozvoju vedy a poznatkov na Slovensku. Uvedomujeme si náročnosť neuropsychologického testovania a o to viac si ceníme, ak sa rozhodnete zapojiť do nášho výskumu.

Za účasť vo výskume je pripravená odmena (nefinančná) v hodnote 20€ a sprostredkovanie informácie o výsledkoch testovania.