Výstupy projektu

Informácie o našom projekte odzneli alebo ich nájdete v nasledujúcich zdrojoch:

Publikácie

Pribišová, K. (2016). Klinická psychológia vyššieho veku. In : Anton Heretik sr., Anton Heretik jr. et al. (Eds.)., Klinická psychológia (2. vyd.). Nové Zámky : Psychoprof.

Pribišová, K. (2016). Neuropsychológia. In : Anton Heretik sr., Anton Heretik jr. et al. (Eds.)., Klinická psychológia (2. vyd.). Nové Zámky : Psychoprof.

Hajdúk, M. et al. (2017). NEUROPSY - predstavenie projektu. In : Psychiatria, psychoterapia, psychosomatika.
http://www.psychiatria-casopis.sk/psychiatria/archiv-cisel/archiv/obsah-cisla-3-4-2017/povodna-praca/neuropsy-predstavenie-projektu.html

Účasť na konferenciách

prezentácia "Neuropsychologická batéria NEUROPSY : predstavenie projektu"

21.-23.09.2016, Bratislava , V. Kongres Slovenskej neuropsychiatrickej spoločnosti SLS a 25. Medzinárodná konferencia C.I.A.N.S. 2016

Anton Heretik st., Michal Hajdúk, Martin Jakubek, Petra Brandoburová

poster "Projekt štandardizácie neuropsychologickej batérie NEUROPSY"

22.-23.09.2016, Bratislava, Aktivizácia seniorov a nefarmakologické prístupy v liečbe Alzheimerovej choroby

Petra Brandoburová, Simona Adamovičová, Martin Jakubek

prezentácia "Štandardizácia neuropsychologickej batérie NEUROPSY"

22.10.2016, Praha, Stárnutí

Petra Brandoburová, Anton Heretik st., Michal Hajdúk, udelená cena Alzheimer nadační fond

prezentácia "Ľahká kognitívna porucha (MCI). Neuropsychologická diagnostika"

01.12.2016, Bratislava, Gerontopsychiatrická konferencia

Michal Hajdúk

prezentácia "Example of good practice in the system of dementia diagnosis: From screening towards complex neuropsychological assessment"

15.-16.03.2017, Bratislava, Konferencia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o interdisciplinárnych inováciách v zdravotnej starostlivosti IHCO 2017

Simona Krakovská, Petra Brandoburová, Mária Čunderlíková

poster "The barriers to the early diagnosis of dementia in Slovakia"

29.03.-02.04.2017, Viedeň, The 13th International Conference on Alzheimer´s & Parkinson´s Disease

Petra Brandoburová, Simona Krakovská

prezentácia "Posudzovanie osobnosti a nekognitívnych symptómov v kontexte neuropsychologického vyšetrenia"

19.-21.04.2017, Praha, VII. konference Neuropsychiatrického fóra

Simona Krakovská, Petra Brandoburová

prezentácia "Early symptoms of dementia: neuropsychological perspective"

24.-26.05.2017, Smolenice , Current status of experimental neuroimmunology in Slovakia

Simona Krakovská, Petra Brandoburová

prezentácia "Neuropsychology as the part of dementia diagnostic in Slovakia"

24.-26.05.2017, Smolenice , Current status of experimental neuroimmunology in Slovakia

Petra Brandoburová, Simona Krakovská

prezentácia "Neuropsychologický profil pacientov so sclerosis multiplex"

21.09.-22.09.2017, Levoča, IX. pracovné dni neuropsychiatrie v Levoči

Petra Brandoburová, Michal Hajdúk

prezentácia "Neuropsychologický profil pacientov so sclerosis multiplex"

26.09.2017, Bratislava, Biologická liečba v teórii a praxi

Petra Brandoburová, Michal Hajdúk, Darina Petrleničová

poster "Slovak version of EMQ and MMQ: preliminary findings"

02.10.-04.10.2017, Berlín, Alzheimer Europe

Petra Brandoburová, Simona Krakovská, Michal Hajdúk

poster "Memory complaints in older age: from theory to assessment"

02.10.-04.10.2017, Berlín, Alzheimer Europe

Simona Krakovská, Petra Brandoburová

prezentácia "Aktuálne trendy v klinickej neuropsychológii na Slovensku – predstavenie projektu NEUROPSY"

29. 11. 2017, Bratislava, Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií

Anton Heretik st.

prezentácia "Možnosti využitia pripravovanej batérie Neuropsy pri diferenciálnej diagnostike rôznych etiológií demencie a ľahkej kognitívnej poruchy"

29.11.2017, Bratislava, Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií

Miroslava Abrahámová, Petra Brandoburová, Anton Heretik jr., Eva Smolejová

prezentácia "Možnosti využitia pripravovanej batérie Neuropsy pri diferenciálnej diagnostike depresie a ľahkej kognitívnej poruchy"

29.11.2017, Bratislava, Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií

Eva Smolejová, Petra Brandoburová, Anton Heretik jr., Miroslava Abrahámová

prezentácia "Sebaposúdenie pamäti vo vyššom veku"

29.11.2017, Bratislava, Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií

Simona Krakovská, Petra Brandoburová, Martin Jakubek, Viera Cviková, Anton Heretik sr.

poster " Vplyv nosenia okuliarov na výkon vo vybraných skúškach batérie Neuropsy - predbežné zistenia"

29.11.2017, Bratislava, Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií

Martin Jakubek, Michaela Babničová, Michal Hajduk, Petra Brandoburová

Popularizačné aktivity

Prezentácia projektu študentom psychológie

26.09.2016, Bratislava, Katedra psychológie FIF UK

Anton Heretik st., Michal Hajdúk, Simona Adamovičová

Prezentácia projektu študentom psychológie

29.09.2016, Bratislava, Katedra psychológie FIF UK

Martin Jakubek, Petra Brandoburová

Prezentácia projektu klinickým psychológom

30.09.2016, Bratislava

Štefan Vanko

Verejná diskusia Neuropsychológia - ako psychológovia vyšetrujú mozog a jeho funkcie

30.09.2016, Bratislava, V-klub

Anton Heretik st., Michal Hajdúk, Karina Pribišová, Petra Brandoburová

Vedecký stánok Otestujte si kogníciu!

30.09.2016, Bratislava, Stará tržnica, Noc výskumníkov 2016

Michal Hajdúk, Martin Jakubek, Petra Brandoburová, Simona Adamovičová, študenti Katedry psychológie

Prezentácia projektu študentom Univerzity tretieho veku UK

20.10.2016, Bratislava

Petra Brandoburová

Prezentácia projektu návštevníkom podujatia Deň otvorených dverí Centra Memory n.o.

14.03.2017, Bratislava

Petra Brandoburová, Simona Krakovská

Prezentácia projektu seniorom v zariadení Domov pri kríži

16.03.2017, Bratislava

Simona Krakovská

Vedci vyvíjajú slovenské neuropsychologické testy

03.05.2017

http://vedanadosah.cvtisr.sk/vedci-vyvijaju-slovenske-neuropsychologicke-testy

Prezentácia projektu seniorom v zariadení Domov jesene života

07.06.2017

Simona Krakovská

Článok "Ako psychológovia odhaľujú tajomstvá nášho mozgu?"

21.06.2017

Malacký hlas

Článok "Zapojte sa do projektu Neuropsy!"

25.08.2017

Petržalské noviny